U bent hier

Geschiedenis

 

 Wanneer we het woord 'geschiedenis' analyseren, vinden we het woord 'geschieden' terug, wat betekent: plaatsvinden in de tijd...

De oorsprong, dus het verst teruggaan in de tijd, is met name de aanvang van de geschiedenis.

De 'oorsprong van deze oorsprong' wordt steeds aangegeven met een 'oppergod'.
Die geen oorzaak noch gevolg kent en bijgevolg ook geen begin en geen einde.
In dit geval (in onze europese contreien) hebben we het dus over ZEUS.

In dit opzicht is het hoogst interessant op te merken dat KRETA de BAKERMAT 
is van Europa. (en niet Griekenland zoals dikwijls verkeerdelijk wordt gedacht)
Dit zal je duidelijk worden door de volgende links te bestuderen:

Voor de snelle surfer die in enkele volzinnen wil weten over wat het gaat:
www.grieksegids.nl/kreta/ida-gebergte.php

Voor de mythische onderzoeker die wil beseffen hoe alles in mekaar steekt:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeus

Voor de vorsende specialist die de volledige waarheid wil achterhalen via archeologisch/mythologisch onderzoek (blz 295-301)
http://images.tresoar.nl/